CMC Tasly Group BV

TCM Kliniek Amsterdam

Afspraak maken?
Bel 020 6235060

Afspraak maken? Bel 020 6235060

Tel 020 6235060

Privacybeleid

CMC Tasly Group/Chinees Medisch Centrum verwerkt persoonsgegevens van onze cliënten, bezoekers van het kantoor, bezoekers van de websites en overige relaties.

U heeft bij ons het recht dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk om gaan met uw persoonsgegevens. Dit is wettelijk geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook de gegevens van de partners waarmee wij (digitaal) samenwerken zijn afgeschermd en voldoen aan de regels van de AVG en worden geregeld via zogenaamde “verwerkersovereenkomsten”.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Bent u cliënt, dan verzamelen en registreren wij uw persoonsgegevens om u een goede behandeling te kunnen geven en een behandelhistorie op te kunnen stellen. Dit proces is verplicht volgens de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ook registreren wij uw persoonsgegevens om u de bestelde producten toe te sturen. Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om u na elke behandeling een factuur te sturen die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Ook verzamelen wij video-opnames van de bezoekers van ons kantoor ten behoeve van de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers en eigendommen. Bezoekers worden op de opname gewezen door middel van borden waarop bij de ingang en de receptie te lezen is dat er camerabewaking is.

Als u een bezoeker van onze website bent, verzamelen wij persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u zich registreert op het contactformulier van de website, waarmee u aangeeft geïnteresseerd te zijn in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om contact met u op te nemen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van TCM Clinic, onze producten of diensten door u nieuwsbrieven te sturen.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

Allereerst ontvangen wij uw gegevens tijdens de behandeling. Uw persoonsgegevens en behandelgegevens worden vastgelegd in een dossier. Uw overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden ook geregistreerd in ons boekhoudsysteem om de verzending en facturatie van uw bestelling verder te verwerken.

Uw e-mailadres dat eerder aan ons is verstrekt bij het bestellen van een product of links op de website, gebruiken we om u de nieuwsbrieven te sturen, aangezien de informatie in de nieuwsbrieven in uw belang is en dit geen verdere nadelige inbreuk op uw privacy is.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken uw behandelgegevens en contactgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboortedatum en e-mailadres.

Voor de bezoekers van ons kantoor verzamelen wij video-opnames, waaronder mogelijk afbeeldingen van u.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Als zorgaanbieder zijn wij verplicht medische gegevens tot 20 jaar na uw laatste behandeling te bewaren. Persoonlijke informatie die in het boekhoudsysteem is vastgelegd, moet volgens de fiscale wetgeving 7 jaar worden bewaard.

Video-opnamen worden na 14 dagen verwijderd.

Contactgegevens achtergelaten op het contactformulier van de website worden gebruikt totdat de correspondentie wordt opgevolgd.

Deel met anderen

Wij verstrekken uw medische gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Anders zullen wij u eerst om toestemming vragen om uw gegevens met externe partijen te delen.

Voor sommige processen maken wij gebruik van externe partijen waarmee wij uw persoonsgegevens delen, bijvoorbeeld hosting van de webshops en websites. Met organisaties die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit om hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Wij blijven verantwoordelijk voor dit gebruik van uw persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

U kunt een beroep doen op de volgende Privacyrechten.

Recht op toegang tot gegevens

U kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt zonder opgaaf van reden een opgave krijgen van welke persoonsgegevens TCM Clinic van u verwerkt. Op deze manier moet het voor u duidelijk zijn waar de gegevens vandaan komen en met wie wij de gegevens eventueel delen of hebben gedeeld. U kunt alleen informatie over uzelf opvragen, niet over anderen. Dit kan alleen als u kunt aantonen dat u namens iemand gegevens opvraagt ​​en/of hiervoor toestemming heeft gekregen.

Recht op aanpassing, aanvulling, beperking, overdracht of verwijdering van de gegevens

Zijn de juiste persoonsgegevens niet geregistreerd of zijn deze onvolledig? Dan kunnen wij op uw verzoek gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen. Dit is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld als er juridische procedures lopen waarin die gegevens van belang zijn.

Uw toestemming intrekken

Als u ons toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming ook intrekken. Dit doet u door een e-mail te sturen naar: info@shenzhou.com met daarin de verklaring: “Intrekking van toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens”.

Bezwaar tegen gegevensverwerking

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons dan vragen om te stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit is niet altijd mogelijk. U moet dan kunnen aantonen dat de verwerking nadelige gevolgen voor u kan hebben.

Hoe doet u dat?

Als u een beroep wilt doen op een of meer van uw privacyrechten, geldt het volgende:

  • U kunt een verzoek per post indienen.
  • U dient zich te legitimeren bij de receptie van TCM Clinic.

Wij verwerken uw verzoek binnen 1 maand. Is uw aanvraag complex? Dan hebben we hiervoor twee maanden extra.

Bezwaar en beroep

Als uw verzoek niet of gedeeltelijk wordt ingewilligd, wordt altijd uitgelegd waarom dit het geval is. U heeft het recht om dit in een beschikking te laten vastleggen. U kunt hiertegen bezwaar indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke. Dit is het bestuur van TCM Clinic. In het besluit staat beschreven hoe u dit doet.

Klacht indienen

Bent u niet tevreden over het handelen van TCM Clinic bij de omgang met uw privacy of de verwerking van uw persoonsgegevens? Of vindt u dat TCM Clinic uw persoonsgegevens onjuist heeft verwerkt? Dan kunt u een klacht indienen bij de TCM Clinic via het e-mailadres: info@shenzhou.com.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u naar de rechter stappen. Meer hierover leest u bij de behandeling van uw klacht. Daarnaast kunt u altijd een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden. Meer hierover leest u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), onder “Klacht over gebruik persoonsgegevens”.

Uw websitebezoek

Bij een bezoek aan onze website worden zogenaamde cookies geplaatst. Wij gebruiken functionele cookies en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook houden cookies uw surfgedrag en voorkeuren bij. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om u af te melden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer informatie

Heeft u vragen over privacy? Neem contact op met info@shenzhou.com.

Een afspraak maken?

 Bel dan direct naar 020 623 50 60. Wij helpen u graag verder.